Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията

Връзка с насЧленство
Лого на Университет за национално и световно стопанство (УНСС), София
Лого на Икономически университет, Варна
Лого на Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов
Лого на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново
Лого на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе
Лого на Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров", Варна
Лого на Лесотехнически университет, София
Лого на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София
Лого на Технически университет Варна, Варна
Лого на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна
Лого на Технически университет Габрово, Габрово
Лого на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
Лого на Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
Лого на Химикотехнологичен и металургичен университет, София
Лого на Технически университет, София
Лого на Университет по хранителни технологии, Пловдив
Лого на Военна академия "Георги Стойков Раковски", София
Лого на Нов български университет, София
Лого на Бургаски свободен университет, Бургас
Лого на Тракийски университет, Стара Загора
Лого на Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", София
Лого на Битолски университет "Св. Климент Охридски", Битола
Лого на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив
Лого на Университет по архитектура, строителство и геодезия, София

01

Дейност

Представляване интересите на преподавателите по икономика, организация и управление в индустрията. Както и популяризиране на научни постижения на членовете на Асоциацията, включително научни публикации, сборници, материали и др. и изграждане и управление на мрежа за обмен на знания и опит между членовете на Асоциацията.

02

Цели

Представляване на членовете на Асоциацията и защитаване общите им интереси. Както и изграждане на благоприятен, положителен и обществен образ на членовете на Асоциацията и на българското висше образование по икономика, организация и управление в индустрията.

03

Мисия

Провеждане на срещи, дискусии и семинари за обмен на информация, идеи и опит, и за разработване на съгласувани становища по въпроси от взаимен интерес.

За нас

АПИУИ

Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията е учредена през 2010 г. като непартийно, доброволно, независимо сдружение с нестопанска цел на физически и юридически лица.

Показатели

Асоциацията в цифри

Университета

Члена

Годишна история